ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αλλοι Σύνδεσμοι

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων με χρήση της Νέας ΑΠΕΔ
Υπογραφή εγγράφων με το DocuSign
Υπογραφή εγγράφων με το Websign
Helpdesk του ΚΣΗΔΕ

Ελεγχος ανάκλησης πιστοποιητικών της παλιάς ΑΠΕΔ.